המרכז הרפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז למנהל/ת מח' יילודים ופגים

תאריך פרסום המודעה: 19.05.2020

קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: דרושים
איזור: חיפה

המרכז הרפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז
למנהל/ת מח' יילודים ופגים

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה/ית ברפואה.
ב. וותק של שלוש שנים לפחות כמומחה/ית בנאונטולוגיה.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד.התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון
ת.ד. 4940, חיפה 31048 בצירוף:
א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים. (גם במייל).
ג. 3 המלצות למייל:emiz@b-zion.org.il

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי עד 14 יום ממועד פרסום מודעה