סרטן הריאות 18.05.2020

טיפול קונסולידציה ב-durvalumab לאחר כימותרפיה בסרטן ריאות NSCLC בלתי נתיח

טיפול קונסולידציה לאחר CRT באמצעות durvalumab מהווה התקדמות טיפולית המספקת יתרון הישרדותי. עם זאת, טרם דווח על הביצועים של אסטרטגיית טיפול זו במסגרת טיפול אמיתית מחוץ למחקרים הקליניים

הטיפול בסרטן ריאות שלב 3 ממקור תאים שאינם קטנים (NSCLC) שאיננו נתיח כרוך בעיקר בכימו-ארדיקציה (concurrent chemoradiation CRT). טיפול קונסולידציה לאחר CRT באמצעות durvalumab מהווה התקדמות טיפולית משמעותית המספקת יתרון הישרדותי בקבוצה זו של חולים. עם זאת, טרם דווח על הביצועים של אסטרטגיית טיפול זו במסגרת טיפול אמיתית מחוץ למחקרים הקלינים.

במחקר זה שפורסם בכתב העת Thoracic cancer נכללו 31 חולים לאחר CRT שקיבלו גישה מוקדמת ל-Durvalumabי(early access program). תוצאות הטיפול בקבוצה זו נסקרו באופן רטרוספקטיבי תוך בחינה של הישרדות ללא התקדמות המחלה לאחר CRT, ומשך הזמן עד להתפתחות של מחלה גרורתית או מוות (TMDD). בנוסף יחס הנויטרופילים-לימפוציטים (NLR) עם תחילת הטיפול דווח אצל 29 מהחולים בדגימה.

הזמן החציוני מהשלמת ה-CRT המקביל ועד תחילת הטיפול ב-Durvalumb היה 2.8 חודשים. התגובה האובייקטיבית הייתה 25.8% ושיעור ה-PFS ללא TMDD במשך 12 חודשים היה 56.4% ו-66.9% בהתאמה.

חולי ה-NLR הנמוכים הראו PFS ארוך יותר משמעותית לאחר ה-CRT (לא הגיעו לחציון לעומת 12.0 חודשים [95% CI:י5.5 לא ניתן להערכה]; P = 0.040; יחס הסיכון להתקדמות או למוות של המחלה, 0.23 [95% CI:י0.05-1.00]; P = 0.048) ושיעור  PFS גבוה יותר 12 חודשים לאחר CRTי(82.5 לעומת 42.6%).

בקרב החולים עם מדד NLR נמוך נמצא שמשך הזמן עד להתפתחות גרורות או מוות (TMDD) לאחר CRT היה ארוך יותר באופן מובהק ובנוסף שיעור החולים שלא הראו כלל TMTD 12 חודשים לאחר  CRT (שיעור של 90.9% לעומת 57.1%) היה גבוה יותר באופן מובהק.

תוצאות המחקר תומכות בכך שטיפול קונסולידציה בDurvalumab בקרב חולים בעולם האמיתי הנו יעיל ובטוח. בנוסף הקורלציה בין יעילות הטיפול לבין יחס בין נויטרופילים ללימפוציטים מצריכה בדיקה נוספת במחקר רחב יותר.

מקור: 

Chu, C.‐H., Chiu, T.‐H., Wang, C.‐C., Chang, W.‐C., Huang, A.C.‐C., Liu, C.‐Y., Wang, C.‐L., Ko, H.‐W., Chung, F.‐T., Hsu, P.‐C., Guo, Y.‐K., Kuo, C.‐H.S. and Yang, C.‐T. (2020), Consolidation treatment of durvalumab after chemoradiation in real‐world patients with stage III unresectable non‐small cell lung cancer. Thorac Cancer. doi:10.1111/1759-7714.13426

נושאים קשורים:  מחקרים,  כימורדיאציה,  קונסולידציה,  durvalumab,  סרטן ריאה
תגובות