זיהום בעור 17.02.2020

האם קיימות הגדרות מוסכמות לאבחון צלוליטיס בגפיים התחתונות?

במחקר זה זו תרו החוקרים אחרי הגדרות וכלים מוסכמים לאבחנת זיהום בעור וברקמות הרכות של הגפיים התחתונות על ידי סקירה שיטתית של מחקרים שהגדירו את האבחנה באמצעים שונים

זיהום בעור וברקמות רכות (צלוליטיס, Cellulitis) עלול להיות אבחנה קשה לביצוע. זאת ועוד, 31% מהמטופלים שאושפזו מהמחלקה לרפואה דחופה עם חשד לצלוליטיס בגפיים התחתונות אובחנו באופן לקוי וקיבלו טיפול שגוי. ייתכן שמצב זה מוביל לאשפוזים מיותרים ולטיפול שאינו הכרחי עם תרופות אנטיביוטיות.

מטרתו של מחקר זה היתה לזהות הגדרות או כלים יעודיים שפותחו לאבחון צלוליטיס בגפיים התחתונות.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית במאגרי המידע Ovid, MEDLINE ו-Embase בחודש מאי 2018, מתוך מטרה לתאר הגדרות לאבחון וכלים ייעודיים שפותחו עבור צלוליטיס בגפיים התחתונות. החוקרים העריכו את איכות המחקרים בסיוע כלי ייעודי (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies‐2 tool). בסקירה נכללו כל סוגי המחקרים שתיארו הגדרות או כלים אבחוניים.

שמונה מחקרים תצפיתיים נכללו בסקירה. חמישה מחקרים בחנו סמנים ביוכימיים, שני מחקרים העריכו בדיקות הדמיה ומחקר אחד פיתח עץ החלטות אבחוני. כל שמונת המחקרים נחשבו כבעלי סיכון גבוה להטיה בתחום אחד לפחות. האיכות והכמות של הנתונים הזמינים היתה נמוכה, ולא ניתן היה לאגם את התוצאות עקב ההטרוגניות של הממצאים.

החוקרים הסיקו שקיים מחסור בפרסומים איכותיים המתארים הגדרות או כלים לאבחון צלוליטיס בגפיים התחתונות. נדרשים מחקרים פרוספקטיביים עתידיים, שיעברו תיקוף במסגרות טיפול ראשוניות ושניוניות.

מקור:

Patel, M. et al. (2019). British Journal of Dermatology. 181(6):1156-1165

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואת עור,  מחלות זיהומיות,  זיהום עור ורקמות רכות
תגובות