סיכון ל-HIV 16.01.2019

איכות החיים באנשים בסיכון ל-HIV שהחלו משטרי PrEP

איכות החיים הקשורה לבריאות בקרב נשים וגברים בסיכון ל-HIV, המתחילים טיפול מניעתי טרום חשיפתי

טיפול טרום חשיפתי מניעתי בטנופוביר/אמטריציטאבין (PrEP) יעיל למניעת HIV, אך השפעתו על איכות החיים הקשורה בבריאות (QOL) אינה ידועה.

קבוצת חוקרים אמריקאית מ-Harvard Medical School ומספר מוסדות נוספים העריכו את השפעת של משטרי טיפול אלה על QOL במחקר אקראי של משטרי PrEP פוטנציאליים המשווים את ה-maraviroc לבדו, או ביחד עם טנופוביר/אמטריציטאבין בקרב נשים וגברים בסיכון ל-HIV. המחקר פורסם בכתב העת PloS One.

QOL נמדד בתחילת המחקר (לפני תחילת התרופות) וכל 8 שבועות עד שבוע 48 באמצעות מערכת שאלוני EQ-5D-3L. התגובות הוסבו לסולם מ-0.0 (מוות) ל-1.0 (בריאות מושלמת) תוך שימוש במשקלות הערכה שפורסמו. הציונים הממוצעים הושוו בין הקבוצות בכל נקודת זמן באמצעות בדיקות לא פרמטריות. רגרסיה ליניארית רב משתנית שימשה להתאמה עבור משתנים מערבים פוטנציאליים.

החוקרים ניתחו 186 נשים (חציון גיל 35 שנים, 65% שחור, 17% היספני) ו-405 גברים (חציון גיל 30 שנים, 28% שחור, 22% היספני), כולל תשעה משתתפים טרנסג'נדרים שהוגדרו על בסיס מין בלידה.

ממוצע QOL עמד על 0.91 אצל נשים ו-0.95 לגברים. היו שינויים מינימליים בממוצע QOL לאורך זמן עבור כל משטר (נשים: p = 0.29, גברים: p = 0.14). לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין המשתתפים שהמשיכו במשטר לעומת המשתתפים שהפסיקו מוקדם (נשים: p = 0.61, גברים: p = 0.1).

ממוצע QOL לא היה שונה באופן מובהק בין משטרי טיפול בכל נקודת זמן, הן ללא התאמה והן לאחר התאמה לגיל, גזע/אתניות, היענות, שימוש באלכוהול, מריחואנה, אופיואטים וחומרים אחרים.

מסקנות:

איכות החיים הבריאותית באנשים בסיכון ל-HIV שהחלו משטרי PrEP שונים בניסוי קליני דומה לזו באוכלוסייה הכללית ומתוחזקת כך לאורך זמן. ממצא זה לא הושפע מסוג משטר הטיפול. הממצאים הם הראשונים אשר מראים כי טיפול במשטרי PrEP באוכלוסיות שאינן נגועות ב HIV, אך נמצאות בסיכון, איננו קשור בשינויים משמעותיים ב-QOL.

מקור:

Kapadia, S. N., C. Wu, K. H. Mayer, T. J. Wilkin, K. R. Amico, R. J. Landovitz, A. Andrade et al. "No change in health-related quality of life for at-risk US women and men starting HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP): Findings from HPTN 069/ACTG A5305." PloS one 13, no. 12 (2018): e0206577.

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  AIDS,  PrEP,  הומוסקסאולים,  מניעה טרום חשיפתית,  איכות חיים,  maraviroc,  טנופוביר/אמטריציטאבין,  tenofovir,  emtricitabine
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות