מחלת פרקינסון 12.11.2018

האם מהלך מחלת פרקינסון שונה במטופלים עם מוטציה ב-LRRK2?

המחקר בחן את השינויים בתפקוד המוטורי של מטופלים עם פרקינסון לאורך זמן והשווה בין מטופלים עם מוטציה ב-LRRK2 למטופלים ללא המוטציה

קשישים, מחלת פרקינסון (צילום: אילוסטרציה)

בעבר בוצעו מספר מחקרים אורכיים פרוספקטיביים שבדקו את ההתקדמות של מחלת הפרקינסון (PD - Parkinson disease) בקרב מטופלים עם מוטציה ב-LRRK2 - leucine-rich repeat kinase 2,יOMIM 609007. ידע נוסף בנושא יכול לסייע לקיומם של ניסויים קליניים עתידיים

מטרת המחקר היתה לבדוק האם המהלך של PD בקרב מטופלים עם מוטציה ב-LRRK2 שונה מהמהלך של PD בקרב מטופלים ללא המוטציה.

המחקר בוצע בצורה פרוספקטיבית על עוקבה גדולה של מטופלים משלושה אזורים עם LRRK2 PD או עם PD ללא המוטציה בין 21 ליולי, 2009 עד ה-30 בספטמבר, 2016. החוקרים פנו לכל המטופלים עם PD ממוצא יהודי אשכנזי בכל אחד מהאתרים. כ-80% מהמטופלים הסכימו להשתתף בביקור הראשון.

במחקר השתתפו 545 מטופלים עם PD ממוצא יהודי אשכנזי אשר הגיעו לביקור אחד עד ארבעה ביקורים שנכללו בהערכה. מתוך כל המשתתפים, ל-144 (26.4%) היתה מוטציית G2019S ב-LRRK2. מטופלים עם מוטציה ב-GBA = OMIM 606463 לא נכללו במחקר.

החוקרים השתמשו במודלים ליניאריים מעורבים על מנת לבחון את הקשר בין מוטציה ב-LLRK2 לבין שיעור השינוי בציון לפי ה-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale III תוך שימוש במשך המחלה כקנה מידה לזמן, והתאמה למשתנים מין, אזור, גיל, משך המחלה, ציון קוגניטיבי ומינון Levodopa בנקודת ההתחלה. החוקרים השתמשו במודלים המעורבים לצורך הערכה של שינויים במצב הקוגניטיבי, כפי שנמדד ע"י Montreal Cognitive Assessment scores.

מתוך 545 משתתפים במחקר, 233 היו נשים, 312 גברים והגיל הממוצע (סטיית תקן) היה 68.2 (9.1) שנים בקרב המשתתפים עם המוטציה ב-LRRK2 ו-67.8 (10.7) שנים בקרב הקבוצה ללא המוטציה. בקבוצת ה-LRRK2 היו 72 נשים ובקבוצה ללא המוטציה היו 161 נשים.

ההערכה (שגיאת תקן) של שיעור השינוי לשנה בציון המוטורי של ה- Unified Parkinson’s Disease Rating Scale III בקבוצה עם המוטציה ב-LRRK2י(0.689 [0.192] נקודות לשנה) הייתה נמוכה יותר בהשוואה לקבוצה ללא המוטציה (1.056 [0.187] נקודות לשנה, הבדל, -0.367 [0.149] נקודות לשנה, P=0.02). לא נמצאו הבדלים סטטיסטים מובהקים (הבדל, 0.097 [0.055] נקודות לשנה, (P=0.08 בהערכה (שגיאת תקן) של ההבדלים בשיעור השינוי בציון ה-Montreal Cognitive Assessment בין הקבוצה עם המוטציה ב-LRRK2י(-0.096 [0.090] נקודות לשנה) לבין הקבוצה ללא המוטציה (-0.192 [0.102] נקודות לשנה).

החוקרים הסיקו כי המעקב הפרוספקטיבי הארוך אחר מטופלים עם PD עם או בלי מוטציה מסוג G2019S ב-LRRK2 תומך במידע שהושג באמצעות מחקר חתך שבוצע. המחקר מדגים את ההתדרדרות המוטורית האיטית יותר, על פי ציון ה-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, בקרב מטופלים עם PD שמקושר ל-LRRK2 G2019S.

מקור: 

Saunders-Pullman, R. et al. (2018) JAMA neurology 75,3.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מעקב פרוספקטיבי,  מחקר חתך,  פרקינסון,  LRRK2,  תפקוד מוטורי
תגובות