ייצוג 29.10.2018

מבוגרים ונשים אינם מיוצגים באופן עקבי במדגמים של מחקרי אי ספיקת לב

החוקרים מסיקים שגיוסם של מיעוטים אתניים להשתתפות במחקרים משתפר עם הזמן, אך עשוי לסבול מדיווח לקוי ומוטה

למרות החשיבות הרבה של ייצוג קבוצות גיל, מין ומוצא אתני שונות בניסויים קליניים, לא ידועות מגמות גיוס הנבדקים בניסויים עכשוויים בתחום אי ספיקת לב (אס"ל). צוות של חוקרים אמריקאים מהמכון למחקר קרדיולוגי באוניברסיטת Emory שבאטלנטה ומספר מוסדות נוספים, ביצע סקירה מקיפה להערכת הייצוג היחסי של נשים מבוגרים וקבוצות מיעוט אתני בניסויים הנוגעים לטיפול באס"ל.

בסקירה שיטתית של 118 ניסויים קליניים של אס"ל שפורסמו בין השנים 2001-2016, נמצא שהגיל הממוצע של המשתתפים היה 65 שנים, 27% היו נשים, ולא היו שינויים זמניים משמעותיים במגמות הגיל והמין לאורך זמן. התפלגות עפ"י רקע אתני דווחה בפחות ממחצית הניסויים ובניסויים עם נתונים זמינים, נצפתה עלייה מתמדת במספר החולים הלא-לבנים מ-13% ל-30% לאורך זמן.

הייצוג הלקוי של קבוצות מטופלים אלו (נשים, מבוגרים ומיעוטים אתניים) בניסויים קליניים ובמחקרים אפידימיולוגים עדיין קיים באופן מובהק. יחד עם זאת, ניכרת מגמה מסוימת של צמצום הפער. בנוסף, החוקרים מסיקים שגיוסם של מיעוטים אתניים להשתתפות במחקרים משתפר עם הזמן, אך עשוי לסבול מדיווח לקוי ומוטה.

מקור:

Tahhan AS, Vaduganathan M, Greene SJ, et al. Enrollment of Older Patients, Women, and Racial and Ethnic Minorities in Contemporary Heart Failure Clinical TrialsA Systematic Review. JAMA Cardiol. Published online August 22, 2018. doi:10.1001/jamacardio.2018.2559

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  מיעוטים אתניים,  רפואה מגדרית,  ייצוג נשים,  גריאטריה,  מחקרים