אדנומה של המעי 22.03.2018

נטילת אנטיביוטיקה והסיכון לאדנומות של המעי

מחקר זה בדק האם שימוש באנטיביוטיקה קשור לעלייה בשכיחות אדנומות של המעי, כתהליכים טרום-סרטניים

בשנים האחרונות מתבהר הקשר בין המיקרוביוטה של המעי ותהליכים סרטניים בו. מחקרים מעידים על קשר בין שימוש באנטיביוטיקה ועלייה בסיכון לממאירות של המעי עקב שינויים במיקרוביום. מחקר זה בדק האם שימוש באנטיביוטיקה קשור גם לעלייה בשכיחות אדנומות של המעי, כתהליכים טרום-סרטניים.

פרסום זה נשען על נתונים ממחקר האחיות, מחקר פרוספקטיבי שהחל ב-1976 וכולל 121,760 אחיות בארה״ב. נתונים דמוגרפים, הרגלי חיים וחולי נאספים מהנשים אחת לשנתיים באמצעות שאלונים. בשנת 2004 נאספו נתונים לגבי שימוש באנטיביוטיקה בגילאים 20-39 ו-40-59. בנוסף, בשנת 2008 נאספו נתונים לגבי שימוש לאחרונה (4 שנים) באנטיביוטיקה.

במחקר הוכללו 16,642 נשים מעל גיל 60 אשר עברו לפחות קולונוסקופיה אחת עד 2010 וללא אבחנה קודמת של ממאירות במעי הגס. הסיכון לאדנומה של המעי הגס חושב באמצעות חישובי רגרסיה סטטיסטיים.

נתונים סטטיסטיים: ל-1,195 נשים נמצאה אדנומה בקולונוסקופיה. משך השימוש באנטיביוטיקה בגילאים 20-39 (p=0.002) ו-40-59 (p=0.001) היה קשור בעליה בסיכון לאדנומה של המעי. בהשוואה לנשים שלא נטלו אנטיביוטיקה, נשים שנטלו אנטיביוטיקה מעל לחודשיים בגילאי 20-39 היו בסיכון יחסי 1.36 לאבחנת אדנומה (רווח בר סמך של 95%: 1.03-1.79). נשים שנטלו אנטיביוטיקה במשך יותר מחודשיים בגילאי 40-59 היו בסיכון יחסי של 1.69 לאבחנת אדנומה (רווח בר סמך של 95%: 1.24-2.31). נטילת אנטיביוטיקה לאחרונה (4 שנים אחרונות) לא נמצאה קשורה לעלייה בסיכון לאדנומה (p=0.44).

סיכום: נטילת אנטיביוטיקה לזמן ממושך בגילאי בגרות צעירה ואמצע החיים מעלה את הסיכון לאדנומות של המעי.

מקור:

Long-term use of antibiotics and risk of colorectal adenoma.  Cao Y et al. Gut. 2018 Apr;67(4):672-678.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  אדנומה,  אנטיביוטיקה,  מיקרוביום,  מחקרים
תגובות