סכיזופרניה 27.02.2018

גורמי סיכון לאשפוזים חוזרים בקרב חולי סכיזופרניה

במחקר שנערך בטייוואן בדקו החוקרים מהם גורמי הסיכון לאשפוזים חוזרים באמצעות מעקב אחרי שיעורי האשפוזים של חולי סכיזופרניה שאושפזו בכפייה

במחקר שנערך בטייוואן בדקו החוקרים מהם גורמי הסיכון לאשפוזים חוזרים בקרב חולי סכיזופרניה באמצעות מעקב אחר שיעורי האשפוזים של חולי סכיזופרניה שאושפזו בכפייה בין השנים 2008 ו-2013, ומצאו כי מצב משפחתי, היסטוריה של אשפוזים בכפייה ומשך האשפוזים עלולים להגדיל את הסיכון לאשפוזים חוזרים.

למטופלים הסובלים מסכיזופרניה ומאושפזים בכפייה ישנו סיכוי גבוה יותר לפרוגנוזה גרועה ושיעורי האשפוזים החוזרים בקרב אוכלוסיה זו גבוהים יותר, אולם אין כיום די מידע בנוגע לגורמי הסיכון לאשפוזים חוזרים במטופלים שאושפזו בכפייה.

החוקרים גייסו 138 מטופלים הסובלים מסכיזופרניה שאושפזו בכפייה בין חודש יולי 2008 לחודש יוני 2013 ועקבו אחר תוצאי האשפוזים החוזרים אצל מטופלים אלו לאחר 3 חודשים ולאחר שנה.

שיעורי האשפוזים החוזרים לאחר שנה אחת ולאחר 3 חודשים היו 33.3% ו-15.2% בהתאמה. מצב משפחתי 'לא-נשוי' (יחס סיכויים מתוקן: 6.28, רווח בר-סמך 95%: 1.48-26.62), היסטוריה של אשפוז כפוי (יחס סיכויים מתוקן: 4.08, רווח בר-סמך 95%: 1.19-14.02), מספר גבוה של ימי אשפוז בכפייה (יחס סיכויים מתוקן: 1.04, רווח בר-סמך 95%: 1.01-1.07) ומספר נמוך של סך הכל ימי אשפוז (יחס סיכויים מתוקן: 1.03, רווח בר-סמך 95%: 1.01-1.05) נמצאו קשורים לסיכון מוגבר לאשפוז חוזר תוך שנה. גיל צעיר (יחס סיכויים מתוקן: 1.10, רווח בר-סמך 95%: 1.02-1.18) נמצא קשור לסיכון מוגבר לאשפוז חוזר תוך 3 חודשים.

לסיכום, מצב משפחתי 'לא-נשוי', היסטוריה של אשפוז בכפייה, מספר גבוה של ימי אשפוז בכפייה ומספר נמוך של סך הכל ימי אשפוז נמצאו קשורים לסיכון מוגבר לאשפוז חוזר תוך שנה. מומלץ להתמקד במטופלים עם גורמי סיכון אלה במטרה להפחית אשפוזים עתידיים.

מקור:

Hung YY, Chan HY, Pan YJ. Risk factors for readmission in schizophrenia patients following involuntary admission. PLoS ONE. 2017;12(10):e0186768.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29073180

נושאים קשורים:  סכיזופרניה,  אשפוז בכפייה,  אשפוז חוזר,  מחקרים
תגובות