טרשת נפוצה 14.10.2015

עישון לאחר גילוי טרשת נפוצה מאיץ את התקדמות המחלה

במחקר חתך נמצא כי בחולי טרשת נפוצה כל שנת עישון אחרי אבחון המחלה מחישה את המעבר לשלב משני- מתקדם ב 4.7%, הפסקת עישון מאיטה את התהליך

עישון הוא גורם סיכון מוכר לטרשת נפוצה, מחלה של מערכת העצבים המרכזית המתאפיינית בהפוגות והתלקחויות דלקתיות עם מעבר מאוחר יותר לשלב משני-מתקדם-  secondary progressive multiple sclerosis– SPMS כלומר הדרדרות מצטברת ללא הפוגות משמעותיות.  חלק קטן מהחולים לוקים בטרשת  בעלת מהלך ראשוני מתקדם – הדרדרות ללא הפוגות כבר מגילוי המחלה. עישון כאמור הינו גורם סיכון כבד משקל לטרשת אך תפקידו במהלך המחלה ובמעבר בין שלביה איננו ברור. חוקרים משבדיה ביקשו לבחון את ההשפעה של עישון מתמשך לאחר גילוי הטרשת על מהלך המחלה ובפרט על קצב המעבר לשלב משני-מתקדם (SPMS), תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA Neurology.

חולי טרשת נפוצה מרחבי שבדיה שהשתתפו במחקר
"Genes and Environment in Multiple Sclerosis Study" ועישנו בעת אבחון המחלה (728 מטופלים), נכללו במחקר החתך הנוכחי. תנאי הכללה נוסף היה מהלך התקפי-הפוגתי או משני-מתקדם של טרשת נפוצה. הערכה ואבחון החולים נעשו על בסיס מכלול אמות המידה של מקדונלד (McDonald criteria) ובנוסף החולים ענו על שאלונים מפורטים הנוגעים למשתנים סביבתיים, משפחתיים ואישיים שצורפו למכתבי הגיוס למחקר. המחקר נערך בין השנים 2008 ל 2011 ושנת העישון הראשונה לאחר גילוי המחלה נקבעה כשנת הכניסה למחקר. החשיפה הוגדרה במונחים של שנות עישון נפרדות לאחר אבחון הטרשת. משתנים נוספים שנלקחו בחשבון היו מין החולים, גיל בעת גילוי המחלה, שימוש בטבק להסנפה (מנהג נפוץ בחלק ממחוזות שבדיה) ועישון לפני גילוי המחלה.

המודל המשוקלל הראה כי כל שנת עישון לאחר אבחון הטרשת האיצה את מעבר המחלה לשלב המשני-מתקדם ב 4.7% (פקטור האצה 1.047, 95% רווח בר סמך 1.023 – 1.072; P<0.001). עוד הודגם בתרשים קפלן- מאייר שחולי טרשת נפוצה שהמשיכו לעשן הגיעו לשלב משני-מתקדם של המחלה בגיל 48 בממוצע לעומת גיל 56 בחולים שחדלו לעשן.

החוקרים מסכמים כי מהמחקר עולות ראיות לכך שעישון מאיץ את קצב ההדרדרות של חולי טרשת נפוצה ומקרב את השלב המשני-מתקדם של המחלה. הפסקת עישון מאיטה את התהליך. משכך ממליצים החוקרים על  התמקדות בתכניות גמילה מעישון בקרב חולי טרשת נפוצה לא רק בגלל סכנות העישון האינהרנטיות אלא גם בגלל ההשפעה הישירה על מחלתם.

מקור:

Ramanujam R, Hedström A, Manouchehrinia A, et al. Effect of Smoking Cessation on Multiple Sclerosis Prognosis. JAMA Neurol.Published online September 08, 2015. doi:10.1001/jamaneurol.2015.1788.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  עישון,  MS,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות